Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Korte omschrijving
De machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt de gevolgschade (productievermindering of omzetverlies) die uit de materiële beschadiging van de machine voortvloeit; dus schade doordat het bedrijf zijn activiteiten niet normaal kan uitoefenen.

Verdere specificatie
De te verzekeren schade bestaat uit twee bestanddelen: de vaste kosten, die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de productie nagenoeg onverminderd doorgaan (bijvoorbeeld huur, belastingen en afschrijvingen), en de nettowinst die het bedrijf zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen.
Bij de keuze van de uitkeringstermijn (de tijd waarbinnen bedrijfsschade kan worden geclaimd) moet worden gekeken naar de verwachte reparatieduur van de beschadigde machine of de herleveringsduur van een nieuwe machine.
Eventuele extra gemaakte kosten om de bedrijfsschade zo laag mogelijk te houden of zelfs op te heffen, worden eveneens door de verzekeraar vergoed.

Doelgroep
Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun technische installaties.

Premie
De premie wordt berekend over het verzekerd bedrag en is afhankelijk van het soort machine, de ouderdom, de gekozen uitkeringstermijn. De polis kent meestal een wachttijd die ook van invloed op de premie. Deze wachttijd is een in de polis vastgelegde termijn die moet zijn verstreken voordat de schadevergoeding ingaat.

Bijzonderheden
Op de machinebreukbedrijfsschadeverzekering kan ook bedrijfsschade worden verzekerd, die ontstaat als gevolg van een onderbreking van de stroomlevering door het stroomleverende bedrijf. Er is in dat geval geen materiële schade bij de verzekerde onderneming vereist, maar wèl bij het stroomleverende bedrijf.

Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.