WGA-eigenrisicodragenverzekering

Korte omschrijving
De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA voorziet in de mogelijkheid van eigenrisicodragen voor de werkgever. De werkgever betaalt in dat geval zelf de WIA-uitkeringen aan zijn werknemers en is geen gedifferentieerde WGA-premie verschuldigd. De WGA eigen risicodragenverzekering neemt de betalingen van de WGA-uitkeringen van de werkgever over. Naar keuze kunnen ook werkgeverslasten worden meeverzekerd.

Verdere specificatie
De verplichte garantstelling, die als voorwaarde geldt voor eigenrisicodragen, maakt onderdeel uit van de WGA eigen risicodragenverzekering.

Doelgroep
Werkgevers.

Premie
De premie is afhankelijk van de leeftijdsopbouw, loonsom en sector. Gebruikelijk is dat verzekeraars een premie-aanpassingsclausule opnemen. Dit houdt in dat de premie mede afhankelijk is van het schadeverloop en jaarlijks wordt herzien met inachtneming van een bepaald maximum (experience-rating).

Bijzonderheden
Eigen risicodragerschap is mogelijk per 1 juli en 1 januari van enig jaar. Een aanvraag hiervoor dient uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum van eigenrisicodragerschap bij de belastingdienst te zijn ingediend.

Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.