WIA-excedentverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid met betrekking tot het loon boven de maximale grens van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Verdere specificatie
Het jaarloon in het kader van de WIA is gemaximeerd. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het meerdere loon kan worden verzekerd bij een particuliere verzekeraar.

Doelgroep
Werknemers, die meer verdienen dan het maximumloon.

Premie
De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerde bedrag of in een percentage van het verzekerde loon. De premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de indexering, afgesproken eindleeftijd en het beroep. Bij arbeidsongeschiktheid van langere duur geldt doorgaans (pro rata) premievrijstelling. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Bijzonderheden
Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan zowel op collectieve basis via de werkgever als op individuele basis worden gesloten. Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de beoordeling van het UWV gevolgd.

Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.