Rijwielverzekering
Korte omschrijving
De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires ontstaan door:

•brand, ontploffing en blikseminslag;
•diefstal (vaak met een eigen risico van bijv. 30%);
•alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van € 10 tot € ± 25).
Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt.

Verdere specificatie
De rijwielverzekering is meestal een aflopende verzekering voor drie jaar. Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Bij diefstal of totaal verlies van het rijwiel wordt de schade vergoed op basis van:

•de verzekerde waarde (nieuwwaarde 3 jaar, Unigarant).
•de nieuwwaarde onder aftrek van een in de polis vastgelegd afschrijvingspercentage (meestal na 6 of 12 maanden: afschrijving van een vast percentage per maand bijv. 2%).

Als dekkingsgebied geldt Nederland of Europa. Uitsluitingen zijn schade door slijtage of opzet, schade tijdens snelheidswedstrijden, schade terwijl het rijwiel is verhuurd, en diefstal als het rijwiel niet op slot is gezet of zich in een niet-afgesloten ruimte bevindt.

Premie
Voor de premiestelling is Nederland in regio's ingedeeld. De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en van de woonplaats van verzekerde. Vooral in de grote steden is het diefstalrisico erg groot. . Veel verzekeraars beperken de dekking of accepteren geen verzekeringen van verzekerden die wonen in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Haarlem.
De meeste verzekeraars accepteren geen rijwielen ouder dan één jaar en dure rijwielen. Ook race- en crossfietsen zijn moeilijk te verzekeren. Sommige verzekeraars accepteren alleen een rijwielverzekering als de verzekerde ook andere verzekeringen bij hen heeft gesloten.

Bijzonderheden
Het aansprakelijkheidsrisico is overigens ook gedekt op iedere aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.