Kostbaarhedenverzekering Korte omschrijving
Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan.

Verdere specificatie
Uitgesloten zijn catastrofe-achtige risico’s (overstroming, oorlog e.d.) en slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf, alsmede ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer (bijv. het zelf uitvoeren van reparaties). Bij nieuwe kostbaarheden wordt het verzekerd bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd; het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, worden de herstelkosten vergoed. Is dit niet mogelijk (bijv. bij diefstal), dan geldt het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitkeringsmaatstaf.

Premie
De premie wordt uitgedrukt in een promillage van het verzekerde bedrag en varieert ruwweg tussen 2 en 30 promille, afhankelijk van het soort object, en soms van het dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of werelddekking) en/of de beveiliging (bijv. bij antiek en kunstvoorwerpen).

Bijzonderheden
Bij kostbaarheden die ook gebruiksvoorwerp zijn (zoals muziekinstrumenten en foto-/filmapparatuur) wordt schade als krassen, deuken en schrammen alleen dan vergoed als het verzekerde voorwerp daarnaast verdere schade heeft opgelopen. Bij gebruiksvoorwerpen wordt, afhankelijk van de ouderdom, een afschrijvingspercentage in mindering gebracht. Eventueel kan een aanvullend bedrag worden uitgekeerd als het verzekerde voorwerp na herstel toch in waarde is gedaald. Bij verzekering van twee of meer bij elkaar horende voorwerpen (bijv. een paar oorbellen) kan, naast de uitkering voor het beschadigde of verloren geraakte voorwerp, een aanvullende uitkering worden verstrekt omdat het overblijvende voorwerp resp. de overblijvende voorwerpen ook in waarde is/zijn gedaald.

Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.