Tandartskostenverzekering


Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de kosten van tandheelkundige hulp. Daaronder worden ook de kosten van periodieke controle begrepen, alsmede instructie mondhygiëne en verwijdering tandsteen. Er zijn verzekeraars die deze kosten onbeperkt dekken, incl. gebitsregulatie (beugels), kronen en bruggen. Andere verzekeraars hanteren beperkingen, waarbij de vergoeding van een aantal kosten gemaximeerd is

Verdere specificatie
Ziektekostenverzekeringen dekken in de regel tandartskosten niet of slechts heel beperkt. Voor verzekerden onder de 19 jaar is de dekking vaak wat ruimer, maar zeker nog niet volledig te noemen. De tandartskostenverzekering geeft in beginsel wel een volledige dekking, ook al zijn er vele dekkingsvarianten. Ook dekkingen waarbij alle kosten tot bijv. 75 of 80% worden vergoed komen voor. Een aantal verzekeraars biedt de tandartskostendekking facultatief aan binnen de ziektekostenverzekering, maar meestal wordt zij toch als een zelfstandig product gevoerd.

Doelgroep
Iedereen die een zo uitgebreid mogelijke dekking wenst voor tandheelkundige hulp. De noodzaak om een dergelijke verzekering af te sluiten is uiteraard voor personen vanaf 19 jaar het grootst, omdat zowel het ziekenfonds als de particuliere ziektekostenverzekering voor deze groep mensen een zeer beperkte tandheelkundige dekking biedt.

Premie
De premie is afhankelijk van de gekozen vergoedingsregeling en de leeftijd van de verzekerde. Indicatief komt de premie uit op enkele honderden guldens per volwassene per jaar.

Bijzonderheden
Bij het aangaan van de verzekering verlangt de verzekeraar dat een saneringskaart wordt overgelegd, waaruit blijkt dat het gebit bij het aangaan van de verzekering in goede staat is. 

Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.